Nieuwsbrief Nr. 97 - januari 2017

Eeuwenoude graven verwijderd uit de Emblemse Sint-Gummaruskerk


In de Emblemse neogotische parochiekerk Sint-Gummarus lagen tot voorheen enkele graven uit de 17de, 18de eeuw. Het oudste graf draagt als datum 1655. De legende wil dat de kerk gebouwd is op de begraafplaats van de H. Gummarus. Reeds in de 8ste eeuw zou er op deze plaats een kapel geweest zijn. Door toedoen van Nicolaas III, bisschop van Kamerijk werd deze in 1248 verheven tot parochiale kerk.
Recentelijk werden er in deze kerk belangrijke infrastructuur werken uitgevoerd, waaronder een nieuwe bevloering. Dit bracht mede dat de oude grafzerken diende verwijderd te worden…
Met de terechtwijzing naar het locale kerkbestuur en overheid, waarbij ik de opmerking maakte dat eertijds de dierbare overledenen of hun nabestaanden kozen – mits betaling – voor een teraardebestelling mét zerk in de Emblemse kerk.
Wat nu gedaan met die lastige vraag? De grafstenen herleggen in de kerk was geen sprake meer.
Een creatieve, welwillende oplossing werd gevonden en voorgesteld:
De grafstenen, niet de graven, worden buiten naast de kerk opgericht.
Een oplossing, maar toch…
 
Tekst en foto's : Stefan Crick

Januari  2017
 
Bronnen:
R. Schoonvliet, Vereeuwigd Emblem, 1981.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bouwen door de eeuwen in Vlaanderen, provincie Antwerpen , arr. Antwerpen dl.10n 2 (HO-Ra), Snoeck-Ducaju & Zoon, nv. Gent, 1985.