Nieuwsbrief Nr. 96 - november 2016

AllerzielenNaar, ondertussen, jaarlijkse gewoonte, staat ons lid Louis Van Dyck stil rond Allerzielen en deelt met ons enkele herinneringen


In 1945 brak een tyfusepidemie uit in het kamp Bergen – Belsen waar onder andere Anne Franck gevangen zat. Jenny Brilleslijper, een medegevangene, vertelt: “Anne kwam bij mij om troost. Ze was helemaal naakt en had als bescherming een deken om haar heen. Ik beloofde de volgende dag bij haar langs te komen. Zelf ziek zijnde ging ik pas twee dagen later. Toen was Anne samen met haar zus Margot reeds overleden. Waarschijnlijk liggen hun lichamen in één van de massagraven”. De foto toont dus enkel een herinneringsplaat, later in het kamp geplaatst.
Tekst :  Louis Van Dyck