Nieuwsbrief Nr. 96 - november 2016

Silsburg V-bommenslachtoffers


Op 11 november 2016 werd op de Borgerhoutse Silsburg begraafplaats (gelegen op grondgebied Deurne) de onthulling gedaan van de gedenkstenen voor de slachtoffers van de V-bommen inslagen in Borgerhout en waar 286 inwoners van Borgerhout de dood vonden. Buiten deze doden werden nog 407 zwaar gewond en 740 licht gewond. 79 woningen werden totaal vernield, 237 woningen moesten gesloopt worden en 244 moesten gedeeltelijk gesloopt worden. Voor de gemeente Borgerhout was dit een zware slag als men neemt dat er 32 bommen in de gemeente vielen.
Daar voor de Nazi’s en uiteraard ook voor de geallieerden de haven van Antwerpen in 1944 enorm belangrijk was daar de invoer van militaire goederen onontbeerlijk was voor de geallieerden. Besloot Hitler om met de V-bommen zowel Londen als Antwerpen te bestoken.
Er werden meer bommen naar Londen geschoten +/-  16000  waarmee een 6000 Londenaars de dood vonden. De bommen naar Antwerpen werden afgeschoten de eerste op 13 oktober 1944 en de laatste op 28 maart 1945. Zowel de V1 (vliegtuig type) met een springlading van 900 kg als de V2 (raket) met een springlading van 970 kg konden maar in de richting van het doel geschoten worden. In totaal werden 8696 V1 bommen naar Antwerpen gezonden waarvan er, en dit is een schatting, tussen de 4883 en 5442 de omgeving van Antwerpen troffen. Er werden ook 1610 V2 bommen naar Antwerpen geschoten en daar deze bommen niet konden ontdekt worden tijdens hun vlucht, konden die ook niet door de luchtafweer afgeschoten worden.

Edgard Maes.

Foto’s: Edgard Maes.