Nieuwsbrief Nr. 96 - november 2016

Paul van Ostaijen opgeknapt door Levanto


ind juli begonnen de mensen van Levanto met de ontmanteling van het grafmonument voor Paul van Ostaijen. De sokkel was door de jaren heen versleten . In een latere fase werd een nieuwe sokkel gemetst. Nadien werd het wit geschilders. Ten slotte werden er rondom het graf plantjes gezet. Ik had nog zelden zo’n “piereverdriet” gezien. Het was echt triestig om zien. Gelukkig heeft men dit ook nog tijdig ingezien en werd een talud met lavasteentjes gebouwd. Stukken beter!
Woensdag 9 november vond de onthulling plaats van het gerestaureerde grafmonument op het ereperk van de begraafplaats. De niet zo talrijke genodigden werden letterlijk “uitgerookt” door de stad Antwerpen. Men had het, goedbedoelde, idee opgevat om met vuurkorven de toeschouwers te verwarmen maar veel warmte gaven die dingen niet. Alleen verspreiden ze een gigantische rook. Uren later stonk al mijn kleding nog naar die rook. Soit. In zijn openingswoord stelde schepen Philip Heylen dat schrijvers en dichters tot in de eeuwigheid voortleven in hun oeuvre. Wat het grafmonument zelf betrof wees de schepen er op dat de funderingen hersteld werden, dat het monument de “luisterende engel van beeldhouwer Oscar Jespers licht gereinigd werd en met een beschermende laag bedekt werd. In het Paul Van Ostaijengenootschap vond de stad iemand die de nazorg op zich nam. Dichter en gids Jean Emile Driessens citeerde uit “Music-Hall” van Van Ostaijen. Peter Holvoet-Hanssen droeg voor uit eigen werk. Nadien werd iedereen uitgenodigd op het kasteel voor een voortreffelijke receptie georganiseerd door de stad Antwerpen.
Daar volgde de officiële overdracht van het peterschap.
Schepen Heylen vertelde een persoonlijk verhaal. Zijn stiefgrootvader vertoefde in de kringen van Van Ostaijen en van Jespers. Vandaar dat hij waarschijnlijk nog correspondentie en documenten heeft die met Van Ostaijen te maken hebben. Omdat Heylen geen kinderen heeft wil hij die erfenis graag schenken aan het Van Ostaijengenootschap dat nu opgericht was. Ze zouden dus binnenkort, naast een peterschap, ook nog een lading documenten hebben om zich door te wurmen.
 
Jacques Buermans.
 
Foto’s: Maria Nuyts en Leen Otte.