Nieuwsbrief Nr. 96 - november 2016

Urnenveld ingehuldigd op de begraafplaats Ruggeveld DeurneTijdens de nocturne op de begraafplaats Ruggeveld werd, na Schoonselhof en Berendrecht, het derde urnenveld ingehuldigd.


Eerste spreker was Freddy Lorent, districtsschepen én lid van onze vzw Grafzerkje. In zijn, onhoorbare toespraak wegens een falende geluidsinstallatie, had hij het over de gewijzigde mogelijkheden van teraardebestelling. Vroeger was er enkel het begraven in volle grond en vervolgens is er de crematie bijgekomen met als mogelijkheid van as uitstrooien op een strooiweide of het plaatsen van de urne in een columbariumnis, bijzetten in een urnenveld of zelfs meenemen naar huis toe. Vanaf heden kunnen zij die dit wensen hun as laten begraven in een biologisch afbreekbare urne in dit urnenbos. Hiermee hebben wij een begraaftechniek waarbij de cirkel rond is en waarbij je terug één kan worden met moeder de natuur.
Na hem kwam voormalig stadsdichter Stijn Vrancken. Van zijn gebrabbel heb ik spijtig genoeg niets kunnen opvangen maar hij bleek, naast een gedicht, ook de “structuur” gemaakt te hebben die het urnenbos siert. Het “spul” noemt “Sprakeloos lied!”. Ik werd er echt sprakeloos van.
Daarna was het aan  schepen Philippe Heylen. Hij begon zijn toespraak met “Sterven is iets wat mensen niet graag doen!”. Weinig mensen zijn bezig met hun dood tijdens hun leven. Daarom zet de stad Antwerpen in op “naburgering” waarbij men vraagt aan mensen om reeds tijdens hun leven na te denken over wat er na hun dood moet gebeuren. Schepen Heylen brak ook een lans  om meer eerbied te betonen voor oude grafmonumenten en hen een tweede leven te geven door verlopen grafconcessies in bruikleen te nemen. Ten slotte zegde de schepen dat hier op Ruggeveld de mogelijkheid gegeven wordt om een biologisch afbreekbare asurne aan de natuur toe te vertrouwen. Hij pleitte er voor dat de “structuur” die het urnenveld siert naast een herkenningspunt ook een plek wordt om afscheid te nemen van hun dierbaren die ze toevertrouwden aan de natuur.
Nadien poseerden Freddy Lorent, Philippe Heylen en Stijn Vrancken rond de “structuur”.


Jacques Buermans, foto’s: Maria Nuyts.