Nieuwsbrief Nr. 10 - maart 2003

Funeraire avondEnkele Grafzerkjes verzorgden een funeraire avond


In galerij Gartner & Partner aan de Pourbusstraat op het Antwerpse Zuid vond, tussen 27 februari en 29 maart een tentoonstelling “kerkhofblues” plaats. De galerijhoudster vroeg of wij, de Grafzerkjes, een meerwaarde zouden kunnen geven aan deze tentoonstelling. Daarom dokterden we een funeraire avond uit. Zo’n 50 belangstellenden, waaronder een tiental Grafzerkjes, maakten het gebeuren mee.
 
Grafzerkjes Jenny Bonnast & Jean Donny bezorgden het volgende verslag.
 
De galerij “Gartner & Partner” heeft ons vergast op Kerkhofblues: schilderijen van Erwin De Bie en poëtische teksten van Sabine De Vos. 
 
De teksten van Sabine De Vos - mooi gedrapeerd tussen de schilderijen - waren heel intimistisch en beklijvend. De gedichten spraken van veel respect en van zorg van de levenden voor de doden. De schilderijen van Erwin De Bie kwamen nogal hard en cru over maar werden getemperd door de gedichten.
 
Mieke Versées stelde haar diareeks “Schoonselhof” voor opgeluisterd met gedichten door Grafzerkje Willem Houbrechts die tevens zijn gedichten over Père Lachaise heeft voorgedragen  Dit vormde een mooi geheel.
 
De diareeks sprak over het samenspel van natuur en verval. Prachtige beelden (letterlijk en figuurlijk) wisselden elkaar af. De ganse geschiedenis van de stad Antwerpen passeerde de revue. Ze gaven een goed overzicht van de rijkdom van het Schoonselhof zoals wij het mochten leren kennen.
 
Onze vriend Jacques Buermans heeft de avond afgesloten met een ludieke voordracht met als titel “Humor, horror, tragiek en een vleugje erotiek op de begraafplaats”.
 
De voordracht van Jacques ging in turbotempo vooruit. Hij vertrok op de “opendeurdag” van één van de Londense Victoriaanse begraafplaatsen naar Highgate, vandaar over Père Lachaise naar Wenen, Genua en Milaan om te eindigen in België op Campo Santo en de begraafplaats van Evere en last but not least, wat hadden jullie gedacht?  Ja, ja het Schoonselhof. Jacques heeft hier een schat aan anekdotes verzameld. Misschien is Jacques zo vriendelijk om zijn integrale tekst in het Grafzerkkrantje te publiceren zodanig dat alle grafzerkjes hiervan kunnen genieten?
 
Daarna konden we uitgebreid nakaarten met een glaasje jenever in de hand aangeboden door: alweer Jacques!
 
Met dank aan Jenny & Jean. Jacques gaat de tekst niet in de Nieuwsbrief zetten daar het een voordracht betrof, geïllustreerd met dia’s en daar ik vind dat bij het publiceren van de tekst te veel verloren gaat. Het programma zelf, waar toch nog wat aan geschaafd dient te worden, zou wel kunnen dienen bij een of andere funeraire gelegenheid. Ik denk aan de voorstelling van een boek, bij een tentoonstelling of zelfs bij een Open Monumentendag.

Tekst : Jenny Bonast en Jos Dony