Nieuwsbrief Nr. 1 tot en met 4 - maart 2002

Deurne


Alhoewel de opkomst minder groot was dan in Aalst konden we toch terugkijken op een geslaagde dag. Alle afwezigen verwittigden, dus: zeer positief. De mindere belangstelling was deels te wijten aan de griep die zelfs Grafzerkjes teisterde. De Grafzerkjes luisterden naar de gedreven uitleg van Ludo Peeters.
Het kan zijn dat een genaamde heer Kuterna zijn oren zullen getuit hebben, maar daar kan ik mij echt niet boos op maken. Hij heeft dit alles zelf gezocht. De aanwezigen konden nadien nog nakaarten onder het nuttigen van een drankje in het stemmige Deurnese Volkskundemuseum. Ik kreeg een aantal opmerkingen. Het bezoek verliep rommelig. Ik wijt dat enerzijds aan de gang zijnde werken en anderzijds aan de vochtigheid. Vorige rondleidingen die ik meemaakte startten steeds aan het beschermde gedeelte. Het niet wachten op de groep en het stil spreken waren eveneens opmerkingen. Sommige Grafzerkjes hadden meer van de begraafplaats verwacht. Anderen waren dan wel heel tevreden. Maar houdt er rekening mee: alle begraafplaatsen zijn geen Westerbegraafplaats of Schoonselhof. 

Tekst en foto's : Jacques Buermans