Nieuwsbrief Nr. 1 tot en met 4 - maart 2002

Aalst


Eens te meer vind ik dat we konden terugblikken op een meer dan geslaagde dag. Niettegenstaande de bijtende koude was iedereen die ingeschreven had aanwezig.
 Er waren zelfs enkele niet ingeschrevenen komen opdagen, wat zeker geen probleem is zolang we niet aan onze limiet zitten. Enkele mensen belden op het laatst nog af maar daar heb ik geen enkel probleem mee, zolang ze maar verwittigen. In de voormiddag waren er 14 deelnemers, in de namiddag 18 personen. De gids, mevrouw Lutgarde De Ridder, was een meevaller.

Tekst en foto : Jacques Buermans