Nieuwsbrief Nr. 1 tot en met 4 - maart 2002

Nieuwsbrief 3: januari 2002


Aalst


Eens te meer vind ik dat we konden terugblikken op een meer dan geslaagde dag. Niettegenstaande de bijtende koude was iedereen die ingeschreven had aanwezig.
 Er waren zelfs enkele niet ingeschrevenen komen opdagen, wat zeker geen probleem is zolang we niet aan onze limiet zitten. Enkele mensen belden op het laatst nog af maar daar heb ik geen enkel probleem mee, zolang ze maar verwittigen. In de voormiddag waren er 14 deelnemers, in de namiddag 18 personen. De gids, mevrouw Lutgarde De Ridder, was een meevaller.

Tekst en foto : Jacques Buermans

Awards


Op het eind van 2002 zoek ik twee “Grafzerkjes”, nog niet zo populair als de Oscars, uit te delen: een aan de “begraafplaats van 2002” en een aan “dè gids van 2002”, waarvoor alle begraafplaatsen en hun respectievelijke gidsen (Brugge, Campo Santo Gent, Westerbegraafplaats Gent, Aalst, Sint Fredegandus Deurne en al de komende dodenakkers) in aanmerking komen. Iedereen krijgt eind 2002 de kans om zijn stem uit te brengen. De respectievelijke winnaars krijgen een “Award”. Ideeën daarvoor zijn welkom, het moet geen stukken van mensen kosten.
 
Tekst : Jacques Buermans

Internettip


Vele Grafzerkjes en internetters kennen zeker wel de internetside Find A Grave. (www.findagrave.com). Maar wist u ook dat u zich kunt laten aansluiten bij een discussiegroep. Twee mogelijkheden een discussiegroep “Find a grave” waar men op zoek kan gaan naar graven van voorouders, volgens mij niet interessant daar het een Amerikaanse side is. Tweede mogelijkheid “Find famous graves”. Ik sloot mij daar bij aan. Uiteraard zit er veel “Amerikaanse rommel” tussen (sorry maar ik heb het zo niet begrepen met Amerikanen) maar op een zeker ogenblik kreeg ik toch een aantal files over opmerkelijke grafschriften. Een stap verder was dat ik zelf een vraag stelde. Ik was reeds lang op zoek naar het graf van Friedrich Fröbel, Duits pedagoog en stichter van de gelijknamige scholen. Ik kreeg daarop drie reacties en kreeg zelf een side waarop ik een foto van het bewuste graf kon downloaden. Ook kon ik, via de side, de juiste divisie vinden waar Gilbert Becaud begraven ligt op Père Lachaise. Dus misschien interessant voor enkele van jullie. Hierna een van de grafschriften:
 
Here lies the body of our Anna
Done to death by a banana
It wasn't the fruit that laid her low
But the skin of the thing that made her go.


Of deze:
 
A lawyer's epitaph in England:
sir John Strange
Here lies an honest lawyer,
And that is Strange.


Tekst : Jacques Buermans

Nieuwsbrief 4: maart 2002


Deurne


Alhoewel de opkomst minder groot was dan in Aalst konden we toch terugkijken op een geslaagde dag. Alle afwezigen verwittigden, dus: zeer positief. De mindere belangstelling was deels te wijten aan de griep die zelfs Grafzerkjes teisterde. De Grafzerkjes luisterden naar de gedreven uitleg van Ludo Peeters.
Het kan zijn dat een genaamde heer Kuterna zijn oren zullen getuit hebben, maar daar kan ik mij echt niet boos op maken. Hij heeft dit alles zelf gezocht. De aanwezigen konden nadien nog nakaarten onder het nuttigen van een drankje in het stemmige Deurnese Volkskundemuseum. Ik kreeg een aantal opmerkingen. Het bezoek verliep rommelig. Ik wijt dat enerzijds aan de gang zijnde werken en anderzijds aan de vochtigheid. Vorige rondleidingen die ik meemaakte startten steeds aan het beschermde gedeelte. Het niet wachten op de groep en het stil spreken waren eveneens opmerkingen. Sommige Grafzerkjes hadden meer van de begraafplaats verwacht. Anderen waren dan wel heel tevreden. Maar houdt er rekening mee: alle begraafplaatsen zijn geen Westerbegraafplaats of Schoonselhof. 

Tekst en foto's : Jacques Buermans

Grafzerkjes in de krant


Sommige Grafzerkjes waren zelfs voorpagina-nieuws. Anderen moesten het met de regionale pagina stellen.
 
Johan Moeys haalde de voorpagina van Gazet van Antwerpen op maandag 25 februari en Het Belang van Limburg dezelfde dag. Op dinsdag 26 februari stond hij in De Morgen.
 
Tekst : Jacques Buermans

Foto : met toestemming Johan Moeys